ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ข่าวตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

๑๔-๑๕ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเวอเรนรีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จว.พบ.

๑๒ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย สปช.ทหาร อาคาร ๕ ชั้น๒ บก.ทท.

การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค.๖๑

ผอ.สตน.ทหาร และข้าราชการ สตน.ทหาร เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พิธีสักการะพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หน้าแท่นพระรูปฯ อาคาร ๕ ชั้น ๗ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สตน.ทหาร ครบรอบ ปีที่ ๒๘

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ สตน.ทหาร

Administrator