ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร


ข่าวตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

๑๖-๑๗ ส.ค.๖๐ สัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จว.อ.ย.

๑๑ ส.ค.๖๐ ผอ.สตน.ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

๒๕ ก.ค.๖๐ ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการการ สตน.ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ อาคาร ๑ บก.ทท.

๖ ก.ค.๖๐ ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ สตน.ทหาร

Administrator