ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ข่าวตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

ข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก ผอ.สตน.ทหาร, รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ) และ รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายบริหาร) ณ สน.ผอ.สตน.ทหาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐

ผอ.สตน.ทหาร และข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดสันติบุญมาราม เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐

ผอ.สตน.ทหาร และคณะเดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ สนภ.๓ นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ช.ม. เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย.๖๐

รอง ผอ.สตน.ทหาร และคณะ เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ สนภ.๒ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.ด. เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ย.๖๐

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ สตน.ทหาร

Administrator