ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร


ข่าวตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

๖ ก.ค.๖๐ ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร

๙ พ.ค.๖๐ พ.อ.นิพนธ์ พินสุวรรณ์ รอง ผอ.สตน.ทหาร และข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยทำการปลูกต้นไม้ ณ วัดแก้วฟ้า ต.บางขนุน อ.บางกรวย จว.น.บ.

๒๔ - ๒๘ เม.ย.๖๐ สตน.ทหาร จัดการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

๒๒-๒๔ มี.ค.๖๐ ผอ.สตน.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ นพค.๔๕ สนภ.๔ พื้นที่ จว.ส.ต.

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ สตน.ทหาร

Administrator