ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ข่าวตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

๑๒ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย สปช.ทหาร อาคาร ๕ ชั้น๒ บก.ทท.

การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค.๖๑

ผอ.สตน.ทหาร และข้าราชการ สตน.ทหาร เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พิธีสักการะพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หน้าแท่นพระรูปฯ อาคาร ๕ ชั้น ๗ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สตน.ทหาร ครบรอบ ปีที่ ๒๘

ข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก ผอ.สตน.ทหาร, รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ) และ รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายบริหาร) ณ สน.ผอ.สตน.ทหาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ สตน.ทหาร

Administrator