ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ข่าวตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

๑๙ ก.ค.๖๑ พ.อ. นิพนธ์ พินสุวรรณ์ รอง ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการ สตน.ทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ ณ วัดแก้วฟ้า จว.น.บ.

๑๔-๑๕ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเวอเรนรีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จว.พบ.

๑๒ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย สปช.ทหาร อาคาร ๕ ชั้น๒ บก.ทท.

การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค.๖๑

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ สตน.ทหาร

Administrator