ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๑๕-๑๖ ส.ค.๖๑ สัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จว.ร.บ.
๑๙ ก.ค.๖๑ พ.อ. นิพนธ์ พินสุวรรณ์ รอง ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการ สตน.ทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ ณ วัดแก้วฟ้า จว.น.บ.
๑๔-๑๕ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเวอเรนรีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จว.พบ.

Administrator