ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๑๘ ต.ค.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ๙ ชั้น ๙
๑๓ ต.ค.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท.
๗ ต.ค.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานการเปิดการอบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน นตส.สตน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร ชั้น ๗
๔ ต.ค.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศซบ.ทหาร ปีที่ ๒

Administrator