ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร พร้อมคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา นทพ. ปีที่ ๕๙ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔
พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการ สตน.ทหาร เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงแรมอีโค่โคซี บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จว.พ.บ. เมื่อวันที่ ๑ – ๒ เม.ย.๖๔
พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในชั้นต้น ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย สปช.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๕ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๔
พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร พร้อมคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ยบ.ทหาร ปีที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๔

Administrator