ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๓ ของ บก.ทท. พร้อมทั้งนำข้าราชการ สตน.ทหาร ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร ๕ ชั้น ๗ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓
พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานการเปิดการสัมมนาตามภารกิจ เรื่องการอบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน นตส.สตน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศสภ.ยก.ทหาร เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓
พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร พร้อมคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ชด.ทหาร ปีที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓
พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์ ผอ.สตน.ทหาร ชี้แจงให้กำลังพลรับทราบนโยบาย (เฉพาะ) ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ สตน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๕ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๓

Administrator