ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๒๐ ก.ย.๖๐ ผอ.สตน.ทหาร และข้าราชการ สตน.ทหาร สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ สำนักงานเขตหลักสี่
๑๖-๑๗ ส.ค.๖๐ สัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จว.อ.ย.
๑๑ ส.ค.๖๐ ผอ.สตน.ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

Administrator