ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๓ ธ.ค.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บก.ทท.
๑๙ พ.ย.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กร.ทหาร ปีที่ ๒๓
๑๘ พ.ย.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน นตส.ประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย สปช.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๕ บก.ทท.
๑๘ ต.ค.๖๒ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ๙ ชั้น ๙

Administrator